Har du svårt att få tillräckligt med vatten i Din djupborrade brunn?

Att den djupborrade brunnen börjar ge dåligt med vatten behöver idag inte alls innebära att man måste borra en ny!


Att spola/trycka en vattenbrunn

Tryckning med enkelmanschett

Vid hydraulisk tryckning spänns en manschett fast i borrhålet minst 15 meter under grundvattenytan, men minst 10 under bergnivån. Därefter pressas vattnet under högt tryck, 100-150 bar, ner genom manschetten. Trycket ökas och minskas flera gånger varvid nya sprickor bildas och gamla förstoras. Dessutom sköljer vattnet som pumpas ner i brunnen bort sand och partiklar som annars hindrar vattentillströmningen.

Hydraulisk tryckning utförs på några timmar och ger oftast bra resultat i form av ökad vattentillströmning. Efter provtryckning kan man direkt se resultatet. Hydraulisk tryckning kan utföras i både gamla och nyborrade brunnar.

Tryckning med dubbelmanschett

För att begränsa tryckningen till ett visst bestämt område i brunnen utför man sektionstryckning med hjälp av en dubbelmanschett. På så vis kan man erhålla ökad tillrinning i brunnar som redan ger vatten.

Spolbil

När vi spolar och trycker brunnar så använder vi oss av en inhyrd spolbil tillsammans med våran pickup som är byggd för ändamålet.

manchet
hydralmanchett
spolbil