Håltagning

Vi på Rubenssons Brunnsborrning utför håltagning i betong/tegel och sten. Den vanligaste dimentionen vi använder är 71mm, det är det vi använder när vi monterar för bergvärme. Men vi har även 81mm, 110mm, 120mm och 130mm.


Betonghåltagning

På bilderna till höger syns några av alla håltagningar vi gjort, bland annat vid Solberga kyrka där vi gjorde 4 71mm hål för bergvärmen, 1 200mm hål för kulvert och 3 60mm hål för elkablar.

Bilden med massa isolerade slangar, är från Sibbhult i Skåne. Där hade vi borrat 14 energibrunnar och då montörerna ville ha in alla slangar, fick vi borra 28 hål genom den gjutna väggen.

borrmaskin

Grävjobb

Rubenssons Brunnsborrning har möjlighet att utföra enklare grävjobb.

grävmaskin