Service

Vi på Rubenssons Brunnsborrning utför service på mängder av olika anläggningar. Allt från att leta upp gamla borrade brunnar med hjälp av metalldetektor, till rengörning av vattenpumpar, till upptining av frysta rör.


Exempel på serviceuppdrag

Byte från ejektorpump till sänkpump.

Rengöring av vattenpumpar.

Montering av vattenfilter.

Rengöring och byte av filtermassa.

Lokalisering och utmätning av gamla brunnar.

Upptining av frysta vattenledningar.

Kontroll av vattenanläggning.

Luftning och kontroll av värmeanläggning.

servicebilar