Vattenpumpar

Två typer av pumpar dominerar marknaden för djupborrade brunnar, sänkpumpen och ejektorpumpen.


Sänkvattenpump

Sänkpumpen installeras enkelt nere i den borrade brunnen och är lämpad även för stora vattenmängder och höga uppfordringshöjder. Sänkpumpen befinner sig i ett frostfritt läge, dessutom hörs och syns den inte.

sänkpump

Ejektorvattenpump

Ejektorpumpar användes förr vid vattenförsörjning från borrhål, i de fallen en vanlig centrifugalpump inte klarade av att suga upp vatten. Det finns många gamla Grundfos CPE/S pumpar ute på marknaden, dessa har tyvärr slutat tillverkas.


Många gammla ejektorpumpar byts idag ut mot djupbrunnspumpar. Det finns många olika fördelar med djupbrunnspumpar. Du kan offtast gå ner i motorstorlek på pump vilket minimerar energiförbrukningen, pumpen tar ingen plats då den sitter monterad i borrhålet och man slipper ljudet från ejektorpumpen.

sugpump

Andra vattenpumpar

Centrifugalpump/cirkulationspump används offast för att cirkulera vatten i ett system. Inuti pumpen sitter ett hjul "impeller" som oftast har baksvepta blad som direkt trycker vätskan utåt.


Handpump/gårdspump kan användas till ett djup av ca. 7 meter. Då cylindern är placerad ca. 1,5 meter under fotplattan, finns det som regel ingen risk att cylindern ska frysa vintertid.

handpump