Rent vatten

Om just erat vatten skulle ha några defekter, hjälper vi gärna till att hitta lämpliga åtgärder.


Vattenfilter

I vårt sortiment finns bland annat:
- Avhärdningsfilter
- Järn/manganfilter
- Avsyrningsfilter
- Kombinationsfilter
- Omvänd osmos
- Radonavskiljare
Många fungerar helt utan elektricitet.
 

Vi på Rubenssons Brunnsborrning AB kan, med hjälp av ett flertal tillverkare och importörer, erbjuda installation och service av vattenreningsutrustning.

filter

Vilket filter för vilket problem

Här är några av de vanligaste problemen som går att avhjälpa med ett filter:

Har du problem med brun beläggning, missfärgning av tvätt m.m?

För hög nivå av järn i vattnet, avhjälps med ett - Järn/manganfilter.

Problem med svart beläggning i dusch och i toalett m.m?

För hög nivå av mangan i vattnet, avhjälps med ett - Järn/manganfilter.

Vattnet är brunt men det blir ingen beläggning

Detta är ett tecken på humus i vattnet, avhjälps med ett - humusfilter.

Vita avlagringar i dusch, handfat och på disk?

För hög halt av kalt i vattnet, avhjälps med en - avhärdare.

Blir håret missfärgat åt det gröna hållet? Gröna beläggningar?

Förmodligen för lågt pH i vattnet, avhjälps med ett - avsyrningsfilter.

Detta var några av de mest vanliga problemen med vatten och de vanligaste lösningarna på dessa problem. Vi på Rubenssons Brunnsborrning erbjuder vattenanalys och med ett enkelt vattenprov kan man få "svart på vitt" på vad vattnet innehåller.
filtertjej